دکتر مجتبی شفاعی

تحلیلگر و مشاور کسب و کار

دکتر مجتبی شفاعی تجربیات کاری خود را از سال 1378 آغاز نموده و در این سالها تجربیات فراوانی را در شرکتهای معتبر و در صنایع مختلف اندوخته است. ایشان از سال 1385 وارد عرصه آموزش در حوزه های مدیریت و کسب و کار شده اند و از 1390 نیز به صورت حرفه ای به عنوان «مشاور کسب و کار» فعالیت می نمایند. همچنین ایشان دارای سوابق متعدد اجرایی می باشد که همه این موارد باعث آن شده است که ضمن بهره گیری از آخرین ابزارها و رویکردها در فرآیند مشاوره، مشاوره های ایشان همواره کاربردی و عملیاتی باشد.

  • استاد مدعو دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
  • جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف
  • مدرسه کسب و کار ماهان (Mahan Business School)
  • مرکز مشاوره مدیریت ماهان (Mahan MCC)
  • و …
  • دکترای مدیریت – گرایش تطبیق و توسعه (دانشگاه تهران)
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – گرایش بازاریابی (دانشگاه علم و صنعت)
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار (دانشگاه صنعتی شریف)

حوزه های مشاوره کسب و کار

شناخت و تحلیل کسب و کار

ارزیابی و عارضه یابی ارکان 13 گانه کسب و کار

سیستم سازی کسب و کار

بازطراحی ساختار و فرآیندهای کسب و کار

توسعه منابع انسانی

ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران و کارکنان

گواهینامه های حرفه ای

برخی از تجربیات همکاری و مشاوره

+ 0 سال
تجربه کاری
+ 0 سال
آموزش تخصصی
+ 0 نفرساعت
آموزشهای کاربردی
+ 0 سال
مشاوره حرفه ای
+ 0 شرکت
تجربه همکاری و مشاوره

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی استادیار