عارضه یابی شرکت های پخش مویرگی

وبینار آموزشی تعاملی و کاربردی ممیزی (و عارضه یابی) شرکتهای پخش مویرگی

■ سرفصل های نشست

 • ممیزی چیست؟
 • تفاوت ممیزی و عارضه یابی
 • حوزه های موضوع ممیزی در شرکتهای پخش 
 • مزایای ممیزی برای شرکتهای پخش مویرگی
 • استانداردسازی ممیزی (فرآیندها، شاخصها، ابزارها)
 • و …

■ این دوره مناسب چه کسانی است؟

 • مدیران عامل و مالکین شرکت های پخش
 • مدیران و سرپرستان فروش
 • مدیران بازرگانی و سرپرستان انبار
 • مدیران و کارشناسان برنامه ریزی

■ نحوه برگزاری

 • بصورت آنلاین (پر بستره اسکای روم)
 • قابلیت دسترسی در کامپیوتر و موبایل (ترجیحاً مرورگر کروم)
 • بدون نیاز به نصب نرم افزار

■ هزینه شرکت در وبینار

 • این وبینار رایگان می باشد
 • ظرفیت وبینار محدود می باشد.
 • اولویت شرکت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند.

فرم ثبت نام در وبینار

وبینارهای برگزار شده

وبینار رایگان - مدیریت نقدینگی در صنعت پخش

وبینار «مدیریت جریان نقدینگی در صنعت پخش مویرگی»

وبینار رایگان - طراحی سیستم پورسانت کارامد

وبینار «طراحی سیستم پورسانت در شرکت پخش»

وبینار رایگان - سیستم سازی کسب و کار

وبینار «سیستم سازی کسب و کار و پایدارسازی تغییرات»

وبینار رایگان - سیاستهای تشویقی فروش

وبینار «سیاست و تاکتیکهای تشویقی فروش (پروموشن)»

وبینار رایگان - مدیریت منابع انسانی در دوره بیماری کرونا

وبینار «مدیریت منابع انسانی در دوره کرونا»

وبینار رایگان - مدیریت عملکرد فردی و سازمانی

وبینار «مدیریت عملکرد فردی و سازمانی؛ راهکاری نوین»

وبینار رایگان -سنجش رضایت، وفاداری (ذهنی و رفتاری) مشتریان

وبینار «سنجش رضایت، وفاداری (ذهنی و رفتاری) مشتریان»

وبینار رایگان -هوش تجاری

وبینار «کاربردهای هوش تجاری (Business Intelligence)»

وبینار رایگان - ممیزی (ارزیابی) شرکت های پخش مویرگی

وبینار «ممیزی (ارزیابی) شرکت های پخش مویرگی»